Πρόγραμμα διαχείρισης ενδιαφερόντων διαφημίσεων

Για να καταστήσουμε τις διαφημίσεις μας πιο σχετικές και χρήσιμες για εσάς, υποθέτουμε τα ενδιαφέροντά σας βάσει της δραστηριότητάς σας στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της Yahoo. Ορισμένες από τις διαφημίσεις που εμφανίζουμε σε εσάς αντικατοπτρίζουν αυτά τα ενδιαφέροντα. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, την ανάλυση του περιεχομένου επικοινωνιών για διαφημιστικούς σκοπούς και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε συνεργάτες για αντιστοίχιση και προσθήκες δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία σε αυτήν τη σελίδα. Οι επιλογές σας εντός της Διαχείρισης διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων δεν επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα που δηλώνετε ρητά στο Yahoo αλλού. Μάθετε περισσότερα.

Οι επιλογές σας για την προβολή διαφημίσεων

Η συσκευή σας και εσείς

Μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες διαφημίσεις βάσει των πληροφοριών που στέλνονται σε εμάς από τη συσκευή σας και/ή πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή. Η εξαίρεσή σας δεν ισχύει για χρήση αυτών των δημογραφικών ή γεωγραφικών στοιχείων για στόχευση. Έτσι εμφανίζεστε σε εμάς.

Με υποστήριξη για διαφημίσεις

Στη Yahoo πιστεύουμε ότι οι διαφημίσεις μας μπορούν να είναι μέρος μιας συναρπαστικής και πλήρους εμπειρίας και δίνουμε στους χρήστες μας τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το ποιες διαφημίσεις βλέπουν, ώστε να είναι όσο περισσότερο σχετικές γίνεται για αυτούς μέσω της Διαχείρισης ενδιαφερόντων διαφημίσεων και του μηχανισμό Σχολίων για διαφημίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλες καταχωρίσεις

Επιπλέον των πληροφοριών που εμφανίζονται εδώ, η Yahoo μπορεί να χρησιμοποιεί πληροφορίες που διατίθενται δημοσίως ή πληροφορίες που παρέχονται από συνεργάτες, για να βοηθήσει στην προσαρμογή ορισμένων από τις διαφημίσεις που εμφανίζουμε σε εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχή διαδικτυακής διαφήμισης

Η Yahoo είναι μέλος της Αρχής διαδικτυακής διαφήμισης (NAI) στις Η.Π.Α. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από άλλα δίκτυα διαφημίσεων.