เครื่องมือจัดการโฆษณาตามความสนใจ

เพื่อทำให้โฆษณาของเรามีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ สำหรับคุณมากขึ้น, เราใช้การคาดเดาที่ผ่านการศึกษา เกี่ยวกับความสนใจของคุณ โดยอิงจากกิจกรรมของคุณ บนเว็บไซต์และบริการ Yahoo โฆษณาบางตัวที่เราแสดงให้คุณสะท้อนความสนใจเหล่านี้ คุณสามารถเลือกออกจากโฆษณาบนอินเตอร์เนต, ผล การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสาร สำหรับจุดประสงค์ด้าน การโฆษณา, และการแชร์ข้อมูลของคุณกับคู่ค้าสำหรับ การจับคู่และการผนวกรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือใน หน้านี้ ทางเลือกของคุณในเครื่องมือจัดการความสนใจโฆษณา ไม่ส่งผลต่อความสนใจที่คุณประกาศในช่องทางอื่นของ Yahoo เรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเลือกโฆษณาของคุณ

อุปกรณ์และตัวคุณ

เราอาจเลือกโฆษณาโดยพิจารณาข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณส่งถึงเรา และ/หรือ ข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน การเลือกไม่รับโฆษณาจะไม่มีผลกับการใช้งานข้อมูลด้านประชากรศาสตร์หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ทั้งหมดนี้คือวิธีที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณ

บริการช่วยเหลือโฆษณา

ที่ Yahoo, เราเชื่อว่าโฆษณาของเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและดื่มด่ำ, และเรามอบอำนาจให้ผู้ใช้จัดการโฆษณาที่พวกเขาเห็นให้เกี่ยวข้องกับพวกเขามากที่สุด ด้วยเครื่องมือจัดการความสนใจโฆษณาและ กลไกการตอบรับโฆษณา

เพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆ

นอกจากข้อมูลที่เราแสดงที่นี่แล้ว, Yahoo อาจใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่ได้จากคู่ค้าส่วนเพื่อช่วยปรับแต่งโฆษณาบางตัวที่เรานำเสนอต่อคุณ

เพิ่มเติม

Network Advertising Initiative (สมาคมผู้โฆษณาผ่านเครือข่าย)

Yahoo เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative (NAI) ในสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลิกรับข้อมูลจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ